Rodzaje ośrodków leczenia uzależnień

Ośrodki terapii uzależnień w Polsce są dość zróżnicowane. Wyróżnia się ośrodki prywatne oraz państwowe, dodatkowo można wskazać podział na ośrodki leczenia, które zajmują się walką z kilkoma uzależnieniami, lub takie, które skupiają się na jednym nałogu swoich pacjentów, np. prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu. Większość ośrodków jest przeznaczona dla osób dorosłych, ale z uzależnieniami zmagają się też młodsi i z tego powodu spotkać można placówki terapeutyczne dla młodzieży.

ośrodki uzależnień

Prywatne ośrodki leczenia uzależnień

Oferta prywatnych ośrodków leczenia uzależnień jest bardzo szeroka. Możliwe jest w nich prywatne leczenie alkoholizmu, narkomanii, hazardu i wielu innych nałogów. Warunki w prywatnych placówkach są zwykle wysokie, a wnętrza są urządzone w przytulnym, domowym stylu. Same ośrodki ulokowane są w spokojnych i malowniczych miejscach, które pomagają odnaleźć pacjentom wewnętrzny spokój. Do prywatnych ośrodków można się dostać zazwyczaj natychmiastowo, a zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, w których łatwiej się otworzyć. Podopieczni często mogą brać udział w nietypowych terapiach.

Państwowe ośrodki leczenia uzależnień

Terapia odwykowa nie zawsze jest możliwa do podjęcia na własny koszt, dlatego też Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje pobyt w państwowych ośrodkach leczenia uzależnień. Ich oferta jest zazwyczaj dość zawężona, bo skupia się tylko na pomocy uzależnionym od alkoholu i narkotyków. Z powodu, że pobyt w państwowych ośrodku jest refundowany, pojawia się kolejka oczekujących. Może to być demotywujące, biorąc pod uwagę fakt, że decyzja o podjęciu leczenia bywa spontaniczna. Warunki w takich placówkach zwykle przypominają bardziej warunki szpitalne, choć zdarzają się wyjątki. Zaletą państwowych ośrodków jest to, że ma się pewność, że pracują w nich dyplomowani specjaliści.

Ośrodki leczenia narkomanii

Ośrodki leczenia w narkomanii w Polsce są dobrze przygotowane na przyjęcie osób uzależnionych. Uzależnieniem od narkotyków zajmują się zarówno ośrodki prywatne, jak i państwowe. Leczenie obejmuje detoksykację organizmu, a następnie rozpoczyna się leczenie. Podopieczni odbywają psychoterapię indywidualną lub grupową. W zależności od ośrodka organizowane są różne zajęcia dla przebywających w nich pacjentów. W ośrodkach leczenia narkomanii ważne są zajęcia, które uczą asertywności, ale też lepszego poznania siebie i pokochania siebie. Odbywają się w nich także zwykłe czynności, jak np. sprzątanie czy gotowanie. Uczestniczenie w życiu codziennym ma pokazać uzależnionym, jak radzić sobie po wyjściu z ośrodka. Pobyt w ośrodku trwa kilka tygodni – długość uzależniona jest od programu placówki.

Ośrodki terapeutyczne dla młodzieży

Ośrodek terapeutyczny to miejsce dla młodzieży, czasem również dla młodych dorosłych, którzy zmagają się z uzależnieniami. Najczęściej są to uzależnienia od środków psychoaktywnych, choć istnieją też placówki, które przyjmują osoby z uzależnieniami behawioralnymi. Pobyt młodego człowieka w takim ośrodku trwa dłużej niż zwykła terapia dorosłego. Zazwyczaj terapia trwa od pół do półtora roku. Podopieczni są pod stałą opieką specjalistów, biorą udział w terapiach i zajęciach grupowych. W takich ośrodkach duży nacisk kładzie się na edukację i na to, aby zapewnić młodym poczucie bezpieczeństwa i pozytywnej samooceny.

Przewiń do góry